اعتصاب غذای شاهرخ زمانی پس از انتقال به زندان قزل حصار

07Apr14

shahrokhشاهرخ زمانی، عضو سندیکای نقاشان ساختمان، پس از تلاش برای برپایی یک اتحادیۀ کارگری مستقل، با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «اجتماع و تبانی در یک نهاد غیر قانونی» رو به رو گردید.

شاهرخ در طول دورۀ محکومیت خود نه فقط با سوء رفتارهای جسمی و روحی متعدد و عدم برخورداری از معالجۀ پزشکی رو به رو شده، بلکه ممنوع الملاقات نیز گردیده است. به دنبال انتقال اخیر وی به بازداشتگاه بدنام قزل حصار، شاهرخ بیش از 29 روز است که در اعتصاب غذا به سر می برد.
ما تمامی اتحادیه های کارگری، سوسیالیست ها، زنان، دانشجویان و فعالین جنبش دگرباشان را فرامی خوانیم تا رژیم آغشته به خون جمهوری اسلامی را وادار به آزادی فوری و بی قید و شرط شاهرخ زمانی و تمامی دیگر زندانیان نبرد طبقاتی نمایند. ما مقامات رژیم ایران را مسئول وضعیت سلامتی فعالین کارگری زندانی مانند شاهرخ زمانی می دانیم و یقین داریم که آن ها روزی بهای جنایات خود علیه طبقۀ کارگر را خواهند پرداخت.
شبکۀ همبستگی کارگری (IWSN)
۵ أوریل ۲۰۱۴ 

شبکه همبستگی کارگری همراه با فعالان احیای مارکسیستی در بریتانیا بیش از ۱۰۰۰ امضا از فعالان کارگری و افراد مترقی بریتانیا جمع آوری کرده و به زودی در کنگره دانشجویان بریتانیا شرکت کرده و در خواست آزادی شاهرخ زمانی را به گوش هزارها تن از دانشجویان بریتانیا خواهد رساند و کمپین شاهرخ زمانی را گسترده تر خواهد کرد.No Responses Yet to “اعتصاب غذای شاهرخ زمانی پس از انتقال به زندان قزل حصار”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: